Werkwijze

Missie en Visie

Base One Sportpsychologie streeft naar het optimaliseren van de (sport)prestatie door middel van het trainen van de mentale vaardigheden. Het doel hierbij is het in staat stellen van de sporter om zichzelf te kunnen helpen. Dit begint allemaal bij bewustwording. Ongeacht hoe goed het gaat of op welk niveau je presteert, er is altijd ruimte voor verbetering. Wanneer dit voor de sporter duidelijk wordt en er ook daadwerkelijk open wordt gestaan om hier aan te gaan werken, wordt er gewerkt met op maat gemaakte interventies. Elke sporter zit immers anders in elkaar! Base One Sportpsychologie hecht daarom veel waarde aan maatwerk. Samen gaan wij kijken hoe we er voor kunnen gaan zorgen dat jouw prestaties geoptimaliseerd worden.

De focus ligt bij Base One Sportpsychologie op het proces, in plaats van op het resultaat. Juist door te focussen op het proces, zullen de resultaten verbeteren. Er wordt geleerd om te focussen op dat wat echt belangrijk is, namelijk jouw taken als sporter. De juiste mentale vaardigheden zijn hiervoor nodig. Het goede nieuws is dat deze vaardigheden trainbaar zijn. Voor jouw optimale talentontwikkeling is de eerste stap (‘base one’) het trainen van de juiste mentale vaardigheden. Base One Sportpsychologie kan jou daarbij helpen.

Sportpsychologie en mentale begeleiding is iets wat je tegenwoordig steeds vaker tegenkomt. Toch krijgt het mentale aspect van prestatie nog niet de aandacht die het verdient binnen clubs, opleidingen of bonden. Mentale training wordt vaak als belangrijk bestempeld, maar krijgt toch geen prioriteit. Gek eigenlijk, als je bedenkt dat mentale fitheid een voorwaarde is voor een goede prestatie op de andere vlakken, zoals op technisch, tactisch en fysiek vlak. Denk bijvoorbeeld eens aan het sturen van je aandacht (een mentale vaardigheid). Als jij niet in staat bent jouw aandacht te richten op de belangrijke zaken van jouw prestatie, zal je techniek niet optimaal worden uitgevoerd. Als jij je aandacht teveel richt op wat er net fout ging, of op je zenuwen, verwatert wellicht je tactisch plan. Of wanneer je juist te veel aandacht richt op je blessure, of op de gedachte niet geblesseerd te willen raken, neemt de kans juist toe dat dit wel gebeurt. Dit is pas één mentale vaardigheid die een enorme impact heeft op je prestaties. Daarom is het belangrijk dat voor het neer willen zetten van een goede prestatie, jij mentaal fit bent.